skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Vážení zákonní zástupci a žáci,
pro komunikaci mezi školou a rodinou nyní budete moci využívat modul internetová žákovská knížka.
Aplikace je nově od 8.2.2021 dostupná na adrese: https:\\zsmezimesti.bakalari.cz Rovněž můžete využít také bezplatné mobilní verze Bakaláři OnLine, pro OS Android z Google Play nebo pro OS Apple na Apple store

Od pondělí 4.ledna 2021 se denního prezenčního vyučování zúčastňují žáci 1. a 2. třídy (prezenční způsob výuky podle rozvrhu)
 
 • Pro žáky 3. - 9.tříd je povinné vzdělávání distančním způsobem. Jednotliví vyučující si budou žáky organizovat podle potřeby obvyklým způsobem prostřednictvím MS Teams, výuka 2. stupně bude probíhat podle přiloženého rozvrhu.
 • Provoz školní družiny je umožněn pouze pro prezenčně vzděláváné žáky (1. + 2. tř.)
 • Všichni žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd (žáci 1. a 2. třídy se budou stravovat ve školní jídelně, žáci distanční výuky si mohou obědy odebírat do přinesených jídlonosičů zadním vchodem do školní jídelny ze dvora v době od 10:00 do 13:00)
 • POZOR!!! Pokud nemáte o odebírání obědů zájem, je nutno je ODHLÁSIT, a to nejpozději do čtvrtka 31.12.2020 do 11:00
 • Toto opatření platí do odvolání, o případných změnách budete včas informováni

Pro prezenční výuku platí tato pravidla:
 • hygiena rukou (pravidelné mytí a dezinfekce)
 • rozestupy (je-li možné)
 • roušky, ne venku při odstupu 2 m
 • při jídle žák roušku odloží, sedí na místě
 • pravidelné a časté větrání ve třídách
 • hodiny Hv bez pěveckých činností
 • hodiny Tv pro 1. stupeň venku nebo náhrada, bez větší zátěže, 2. stupeň odpadá
 • režim stravování probíhá podle pravidel z října 2020
 • provoz školní družiny je v obvyklém režim, děti budou ve skupinách podle ročníků

Všem děkujeme za podporu svých dětí při distanční výuce v této složité době.
Jak tento školní rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?
 • Naše škola je plně organizovaná. Součástí je i školní družina a školní jídelna.
 • Ke škole patří školní pozemek, venkovní prostory školní družiny  s herními prvky.
 • Škola využívá 11 kmenových tříd, dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny, odbornou učebnu chemie a fyziky, odbornou učebnu přírodopisu, dřevodílnu-kovodílnu, školní kuchyňku, tělocvičnu,     několik kabinetů, sborovnu a ředitelnu.
 • Škola má školní knihovnu a prostory využívané čtenářským klubem a klubem deskových her.
 
Priority školy
 • výuka anglického jazyka od 1.ročníku
 • tematicky založené celoškolní akce, tematicky zaměřené odborné exkurze¨
 • plavecký kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz
 • adaptační pobyty
 • možnost zahraničních výjezdů
 • podpora tělovýchovy a sportu
 • nabídka kulturních a sportovních akcí, třídní výlety
 • kvalitní příprava žáků k dalšímu studiu
 • prevence patologických jevů
 • vydávání školního časopisu
 • podpora talentovaných žáků
 • vstřícnost a individuální přístup k žákům
 • zájmové činnost při škole
 • prázdninová činnost školní družiny – léto ve družině s programem
                        


                            

                         
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah