Základní informace - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace a vyhlášeným krizovým opatřením proběhne zápis v souladu s právními předpisy, na doporučení MŠMT ale  pouze distanční formou, bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců.

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2021/2022 je povinný pro děti narozené od 1.9. 2014 do 31. 8. 2015 a loňských odkladů.
Žádost o přijetí /odklad bude možné doručit v období od 1.4. do 30.4.2021 a to následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobní podání – vhodit do schránky na budově školy (obálku prosím označte heslem ZÁPIS)
Formuláře ke stažení zde:
Žádost o přijetí dítěte
Podrobnější dotazník o dítěti
Oba formuláře doručte do školy výše uvedeným způsobem.

!!!K žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte (v digitální podobě- sken, fotografie, nebo v papírové podobě –prostá kopie). V žádném případě neposílejte originál rodného listu! Kopii není potřeba úředně ověřovat. Po ověření Vámi uvedených údajů bude kopie rodného listu skartována. (Kopie rodného listu slouží pouze k ověření totožnosti účastníka správního řízení.)

Pokud uvažujete o odkladu dítěte a v případě, že jste již jednali s Pedagogicko-psychologickou poradnou, vyplňte prosím žádost o odklad a dotazník, rovněž přiložte kopii rodného listu a doručte ve stanoveném termínu výše uvedeným způsobem.
Formulář ke stažení zde:
Žádost o odklad

O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května o něm budete informování dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy. Registrační číslo Vám bude sděleno e-mailem nebo telefonem, který uvedete v dotazníku.
V případě jakýchkoli dotazů prosíme kontaktujte vedení školy: 491582365, zs.mezimesti@cmail.cz, bohanska.zsmezimesti@email.cz,  e.rehakova@zsmezimesti.cz   

Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám i dětem vše dobré, hlavně hodně zdraví.
Vedení školy

Kontaktní údaje:
Datová schránka školy: rnimprs  
E-mail: zs.mezimesti@cmail.cz
Adresa: Základní škola, Meziměstí, okres Náchod, Školní 236, 549 81 Meziměstí
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah