Základní informace - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
     
   
 
Mimo konzultační hodiny po předchozí domluvě.
 
 
Co je náplní práce metodika prevence?
 
 • zajišťuje minimální preventivní program pro školu
 • vykonává činnost metodickou, koordinační, informační a poradenskou pro žáky, rodiče a vyučující
 • úzce spolupracuje se školním psychologem, výchovným poradcem a učiteli
 • poskytuje doporučení pro spolupráci s odbornými pracovišti, orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími institucemi, které mají danou problematiku ve své kompetenci
 • jeho snahou je předávat nové poznatky a odborné informace na základě aktuální potřeby i rodičům žáků
 • poskytuje podporu a snaží se o včasnou pomoc při osobních problémech žáků
 • věnuje se prevenci v oblasti rizikového chování:
             
Formy rizikového chování:
 
 • závislosti na návykových látkách
 • záškoláctví
 • agrese
 • šikana a kyberšikana
 • netolismus
 • kriminalita a vandalismus
 • projevy rasismu, xenofobie a forem extremismu
 • syndrom CAN (syndrom týraného a zneužívaného dítěte)
 • poruchy příjmu potravy
 • sebepoškozování
 • sexuálně rizikového chování
 • negativní působení sekt a mnoho dalších
                       
Cíl primární prevence
 
 
 • Cílem primární prevence je předcházení rizikovým jevům v chování žáků.
 • Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy vašeho dítěte v prostředí třídy či celé školy.
   
 
 

Mgr. Petra Therová
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah