Základní informace 2023 - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Zápis do prvního ročníku proběhne od 1. 4. 2023 do 14. 4. 2023

K zápisu přihlásí zákonný zástupce své dítě narozené v období od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a dítě po odkladu školní docházky.

K zapsání dítěte je nutné doručit do školy Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Tuto žádost bude možné doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy (rnimprs)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zs.mezimesti@cmail.cz)
  3. poštou
  4. osobní podání - buď do schránky na budově školy, nebo osobně v ředitelně

Ve středu 12. dubna 2023 od 13:00 do 17:00 hodin, kdy bude probíhat formou dne otevřených dveří akce „Těšíme se do školy“. Tento den můžete přijít osobně i se svým dítětem a prohlédnout si školu. Akce bude přístupná i pro rodiče s dětmi, kteří zvolili jednu z výše uvedených možností zaslání žádosti. Budou se na vás těšit průvodci z řad našich páťáků.

Postup zápisu pro zákonné zástupce:
  1. Stažení Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání (zápis) z webu školy nebo vyzvednutí ve škole. K žádosti vyplňte také dotazník o dítěti. Oba dokumenty najdete na stránkách školy www.zsmezimesti.cz v záložce FORMULÁŘE.
  2. Vyplnění žádosti.
  3. Doručení žádosti do školy.

!!! K žádosti je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce. Kopie rodného listu i občanského průkazu bude po ověření skartována. Tyto dokumenty nám slouží k ověření totožnosti účastníka správního řízení !!!

Pokud uvažujete o odkladu školní docházky, doručíte nám Žádost o odklad, kterou stáhnete na webu školy v záložce FORMULÁŘE a tu nám spolu s kopií rodného listu dítěte, s kopií občanského průkazu zákonného zástupce a s doporučením pedagogicko-psychologické poradny a doporučením lékaře odevzdáte výše uvedenými způsoby.
Prosíme o pečlivé a přesné vyplnění všech údajů!

Výsledky zápisu
Každé dítě bude mít přiděleno evidenční číslo. Toto číslo vám bude sděleno e-mailem, osobně, nebo telefonicky. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení do 2.5.2023, kdy bude na webu školy a na budově školy zveřejněn seznam přijatých žáků.
Děkujeme za spolupráci a přejeme vám i vašim dětem vše dobré.

V Meziměstí dne 31.1.2023
                                                                                                                                      vedení školy
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah