Učíme se příběhem - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008094
 
Období realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Tento projekt je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Celkový objem dotace:  Kč 13.651.000,-
V projektu vytvoříme model výuky literatury jako předmětu cíleného na literární vzdělání skrze rozvoj čtenářství. Zaměříme se na 5. – 9. ročník základní školy. Rámec nám poskytne naratologie, tedy teorie vyprávění, kterou považujeme za příznivý teoretický model přemýšlení nad textem, a to i pro dítě - čtenáře. Cílem je, aby děti dostaly k dispozici nástroj analýzy textu - příběhu, uplatnitelného pro literaturu, kterou samy čtou, a pro tvořivé přemýšlení nad ní. V rámci spolupráce základních škol a veřejných knihoven vznikne cyklus tří ověřených vzdělávacích programů zaměřených na 2. st. ZŠ, které budou posléze v intencích výzvy nabídnuty ke všeobecnému užití.

Spolupracující subjekty:
ZŠ Brno – Líšeň, Masarova
ZŠ Frymburk
ZŠ Hlučín – Rovniny
5. ZŠ Kolín, Mnichovická
ZŠ Švermova, Liberec
ZŠ Masaryka, Meziměstí
ZŠ Tylova, Písek
Lauderovy školy při ŽOP
ZŠ Riegrova, Semily
ZŠ Skálova, Turnov
ZŠ Vrdy
Knihovna Jiřího Mahena, Brno
Knihovna Frymburk
Městská knihovna, Hlučín
Městská knihovna, Kolín
Krajská vědecká knihovna Liberec
Městská knihovna, Meziměstí
Městská knihovna, Písek
Městská knihovna Praha, pobočka Korunní
Městská knihovna, Semily
Knihovna A. Marka, Turnov
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah