Společně se žáky ZŠ III. - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Od letošního školního roku se naše škola zapojí do projektu – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III., kterému jsme ponechali název „Společně se žáky v ZŠ Meziměstí“.

Jedná se o projekt zjednodušených šablon, kdy si každá škola podle svých potřeb a personálních možností vybere aktivity, kterými po dobu dvou let zpestří a doplní výuku. Část činností má formu volnočasových aktivit, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivity umožňují vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Ve všech aktivitách bude možno respektovat individuální potřeby a požadavky žáků, jako je rozdílná úroveň dovedností, jejich věk a zájmy.

Naše škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:
V základní škole:
·         Čtenářský klub pro žáky ZŠ
·         Klub zábavné logiky a deskových her v ZŠ
·         Badatelský klub pro žáky ZŠ
·         Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
·         Projektový den ve škole
·         Projektový den mimo školu
Schválený rozpočet projektu :  500 956,-Kč
                                                      
Termín realizace projektu: 1.9.2021 – 31.8.2023
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah