Organizace výuky od 12.4.2021 - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
  • žáci prvního stupně rotační výuka – střídání skupin žáků po týdnech
  • 12. dubna  -  16.dubna     žáci 1.A a  3.A  prezenčně ve škole
  • 19. dubna   - 23. dubna    žáci  2.A,  4.A a  5.A   prezenčně ve škole  
  • žáci druhého stupně stále distanční výuka

Ke stávajícím režimovým opatřením se přidává testování žáků neinvazivními antigenními testy. Testování je podmínkou, aby mohl být žák přítomen ve škole.
Žákům, kteří se testování neúčastní, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
Žák musí mít ve škole roušku, která nesmí být látková.

Družina bude v provozu.
Provoz školní jídelny se nemění. Žáci vzdělávaní prezenčně si mohou sníst oběd v jídelně, žáci na distanční výuce si mohou oběd odebrat do jídlonosičů.

Lenka Bohanská

Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah