NNTB - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Vážení rodiče! Milí žáci!
 
    Cílem naší školy je, aby byla přátelským a bezpečným prostředím pro všechny žáky. Snahou je zlepšovat školní klima a atmosféru mezi žáky, a tím předejít řadě problémů v oblasti vzájemných vztahů mezi žáky, které přináší každodenní školní život. Jsme školou otevřenou a školou pro každého. Žáci mohou kdykoliv se svými problémy přijít za kterýmkoliv ze členů pedagogického sboru včetně vedení školy.  Pro žáky pořádáme preventivní programy a v rámci třídního kolektivu nastavujeme pravidla vzájemného soužití. Nevhodné chování mezi žáky nám není lhostejné a nechceme ho tolerovat.  Ne každý z žáků má však odvahu přijít
a svěřit se se svým problémem. Z tohoto důvodu se naše škola zapojila
  
do projektu „NENECH TO BÝT - NNTB“
  
       NNTB je internetový systém a mobilní aplikace pomáhající odhalovat negativní vztahy vyskytující se
ve školním prostředí, řešit či minimalizovat rizika spojená s případnou  šikanou, nevhodným chováním nebo vylučováním žáka z třídního kolektivu. S podporou MŠMT mají žáci i rodiče možnost anonymně a bez obav nahlásit vyskytující se problémy ve školním prostředí.
  
       Jak na to?
 1.      navštívit webovou stránku www.nntb.cz
 2.      vstoupit do prostředí jako žák nebo jako rodič
 3.      vyhledat svou školu
 4.      vyplnit a odeslat potřebné informace – popsat problémy nebo šikanu, které se u něj ve třídě, či škole vyskytují
       
      Zprávu pak obdrží e-mailem pověřená osoba příslušné školy – metodik prevence, který se jí bude dále zabývat.  Věříme, že zapojení naší školy do projektu přispěje k udržení zdravého klimatu na naší škole.
  
Mgr. Petra Therová
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah