Informace výchovného poradce pro žáky 9. tř. - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Vážení rodiče, protože se blíží termín odevzdání přihlášek na střední školy (pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023) , připomínám, že žáci obdrželi v září přehledný Harmonogram akcí a termínů, kde jsou přehledně uvedeny veškeré důležité termíny a informace ohledně podávání přihlášek na střední školy.
 
V současné době probíhá na většině středních škol druhé kolo Dnů otevřených dveří, což jsou většinou velmi přínosné akce, které doporučuji. Některé školy nabízejí i přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Všechny potřebné informace bývají uvedeny na webových stránkách daných škol. Kromě této možnosti připomínám a doporučuji některou z možností profesního dotazníku, které jsou k dispozici volně na internetu:
 
https://pruvodcekarierou.zkola.cz/dotaznik-profesnich-zajmu/    jedná se sice o akci z nabídky Zlínského kraje, ale lze použít i pro Vaše účely

Na stránkách společnosti Cermat jsou přístupné testy přijímacích zkoušek z minulých let

Využít můžete i nabídky školního psychologa naší školy paní Mgr. Petry Liškové na testy studijních předpokladů. S touto možností byli žáci seznámeni a využívají ji.

Na webových stránkách školy www.zsmezimesti je k dispozici dokument MŠMT Informace pro přijímání na střední školy ve školním roce 2022/23.

Během měsíce ledna připravím pro všechny vycházející žáky tiskopis přihlášky nanečisto, abyste mohli zkontrolovat správnost veškerých údajů, a na základě informace o zvolený obor a školu pak v únoru vytisknu již vyplněné přihlášky (včetně přehledu prospěchu a dalších potřebných údajů), jejichž odeslání na příslušnou školu pak zajistíte sami. Během měsíce března bych Vás pak vyzvala k převzetí zápisových lístků, které budou potřeba k přihlášení na školu (informace v Harmonogramu).

Pokud byste potřebovali nějakou další informaci, kontaktujte mě prosím prostřednictvím webové aplikace Bakaláři nebo na rehakova.zsmezimesti@email.cz .
 
Přeji Vám šťastnou ruku při výběru vhodné školy pro Vaše děti.
Mgr. Eliška Volejníková Řeháková, kariérový poradce ZŠ Meziměstí
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah