Informace tř. učitele - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Rozhodnutím MŠMT budou od 11.5. do školy moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná a bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

  • konzultační hodiny jsou stanoveny na úterý a čtvrtek od 8.00 do 11.15 hodin.
  • každé úterý přinese žák podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
  • vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům
  • všichni žáci budou povinně nosit ve společných prostorách roušky
  • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • žák bude povinen dodržovat stanovená pravidla, se kterými bude seznámen při prvním vstupu do školy
  • nebude zajištěno školní stravování

         
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Hlasování: 3.3/5
Ohodnoťte naše stránky
Návrat na obsah