Informace pro rodiče prvňáčků 2019-20 - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
  • Na webu školy www.zsmezimesti.cz se seznamte se školním řádem a školním vzdělávacím programem.
  • Obědy se platí na bankovní účet číslo:107-4317350277/0100.Variabilní symbol přiděluje strávníkům vedoucí kuchyně. Splatnost je vždy 20. dne v měsíci. Měsíční záloha činí 500.-Kč pro děti do 4.třídy.Odhlašování a přihlašování obědů dělají rodiče přes internet. Tel do ŠJ - 491 582 389 pí. Podhorská
  • Škola se otvírá 7.30 hod. Děti, které navštěvují družinu, zvoní na zvonek u hlavních dveří.
  • Vyučování začíná v 7.50 hod.
  • Šatna – dvě děti mají jednu skříňku, / každý má svůj klíček/ jeden klíček zůstává ve škole u školní služby.
  • Omluvenka  - nepřítomnost dítěte nahlásí rodiče do tří dnů, omluvenku napíší do notýsku. /Při nepřítomnosti dítěte si rodiče vyzvednou úkoly ve škole/.
  • Změny osobních údajů - jakékoliv změny např.: bydliště, telefonního čísla, zdravotní pojišťovny, zdravotního stavu dítěte  nahlaste třídnímu učiteli.
  • Do školy si děti přinesou: bačkory, ručník, papírové kapesníčky/ celé balení/, tekuté mýdlo,cvičky do tělocvičny a jiné boty na ven, cvičební úbor.
  • Potřeby na VV,PČ – vodové a temperové barvy, štětec kulatý a plochý, kelímek na vodu, hadřík, modelínu, igelitový ubrus na stůl. Tyto pomůcky budeme mít uloženy v plastových boxech - zakoupím u pí.Flokové v září.
  • Vybavení penálu - obyčejná tužka č.1. 2. -2x  pravítko, pastelky, voskové pastelky, guma, lepidlo, ořezávátko,nůžky.
             
Návrat na obsah