info 2_stupeň - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Od  8.6.2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků druhého stupně v základní škole z těchto důvodů:
 • skupinové konzultace s vyučujícími navazující na vzdělávání na dálku ( objasnění učiva, zadání samostatného učiva mimo školu, kontrola splněných úkolů,….)
 • socializační aktivity
 • odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 • Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Všichni žáci budou nosit ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry.
 • Při sejmutí si každý žák uloží roušku do sáčku.
 • Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
V Meziměstí dne 28.5.2020                                
Mgr. Lenka Bohanská, ŘŠ
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Hlasování: 4.5/5
Ohodnoťte naše stránky
Návrat na obsah