skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
S účinností ode dne 11. 3. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních.
 Do odvolání bude uzavřena škola,  školní družina a také školní jídelna.
Sledujte webové stránky školy, kam vám budeme dávat podrobnější informace.
 
Vedení školy
!!!  Online výuka ZŠ Meziměstí  !!!
Od pondělí 6.4.2020 přechází všechny třídy na výuku přes aplikaci www.skolavpyzamu.cz.  Pokud by někdo z žáků potřeboval s touto aplikací pomoci,  kontaktujte svého třídního učitele.
 
Informace pro strávníky školní jídelny
Od 1.4. po celou dobu uzavření školy bude uzavřena i školní kuchyň pro všechny strávníky.
Zápis do 1 třídy pro školní rok 2020/21
 • Naše škola je plně organizovaná. Součástí je i školní družina a školní jídelna.
 • Ke škole patří školní pozemek, venkovní prostory školní družiny  s herními prvky.
 • Škola využívá 11 kmenových tříd, dvě jazykové učebny, dvě počítačové učebny, odbornou učebnu chemie a fyziky, odbornou učebnu přírodopisu, dřevodílnu-kovodílnu, školní kuchyňku, tělocvičnu,     několik kabinetů, sborovnu a ředitelnu.
 • Škola má školní knihovnu a prostory využívané čtenářským klubem a klubem deskových her.
 
 
 
Priority školy
 
 • výuka anglického jazyka od 1.ročníku
 • tematicky založené celoškolní akce, tematicky zaměřené odborné exkurze¨
 • plavecký kurz, lyžařský kurz, sportovně-turistický kurz
 • adaptační pobyty
 • možnost zahraničních výjezdů
 • podpora tělovýchovy a sportu
 • nabídka kulturních a sportovních akcí, třídní výlety
 • kvalitní příprava žáků k dalšímu studiu
 • prevence patologických jevů
 • vydávání školního časopisu
 • podpora talentovaných žáků
 • vstřícnost a individuální přístup k žákům
 • zájmové činnost při škole
 • prázdninová činnost školní družiny – léto ve družině s programem
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Hlasování: 3.8/5
Ohodnoťte naše stránky
Návrat na obsah