Badatel - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Badatelské kroužky
  Po celý podzim pracují na 1. stupni školy tři badatelské kroužky.  V jednom kroužku bádají nejmenší badatelé ze školní družiny, v dalších dvou větší badatelé ze 3. - 5. tříd. Nad čím bádají a co se jim podařilo vybádat?
  Dokud hřálo podzimní sluníčko, chodili bádat ven. V lese například hledali chvostoskoky v hrabance, vyzkoušeli si datlí telefon, pobíhali po lese s lupou v ruce a zkoumali to, čeho si jindy nevšimli. Přišli na to, proč uschly vysoké smrky na kraji školního pozemku. Sestrojili lesní čističku vody v kbelíku. V mraveništi se snažili najít Ferdu mravence. U rybníka nalákali do sladké pasti hmyz a potom ho přes lupu pozorovali. Těm nejmenším se podařilo sestrojit draky, ale bohužel povětrnostní podmínky jim zabránily v jejich testech, které musely být odloženy. Testy startovací směsi, kterou si badatelé vyrobili pro odpálení raket, proběhly a dopadly dobře – rakety se odpoutaly od země. Proběhly i závody v letu raket. Jako pohon posloužil vlastní dech, ale dařilo se – některé rakety doletěly do vzdálenosti téměř 10 metrů!
  S příchodem chladnějšího počasí zůstávají badatelé uvězněni na svých vědeckých pracovištích. Tady se věnovali výzkumu magnetické síly, pozorovali např. gravitační pole vytvořené v železných pilinách, zkoumali povrchové napětí vody, pozorovali chování vlastnoručně vyrobeného zelného indikátoru v kyselém a zásaditém prostředí. Jedna skupina si vyzkoušela užití několika druhů tajného písma a jeho opětné zviditelnění pomocí tepelného působení (škola naštěstí neshořela!) Jiná skupina si vyrobila vlastní směsi na výrobu bublin a budoucí vědci za velkého veselí závodili, kdo vyrobí největší nebo nejtrvalejší bublinu. Dařily se jim i barevné bublifukové housenky. Podlaha vědeckého pracoviště byla sice samá louže, ale to nikomu radost nezkazilo (možná paní uklízečce).
  V prosinci skupina nejmenších badatelů vyrazila na návštěvu Planetária Hradec Králové, kde jim astronomové s pomocí pohádky odhalili mnohé z tajů vesmíru. Starší badatelé namalovali obrázky technikou fumage a enkaustika, což je malování ohněm a rozehřátým voskem a žehličkou.
<
>
Copyright ©2019 ZŠ Meziměstí.
Návrat na obsah