Prezentace středních škol - skolamezimesti

Základní škola Meziměstí
Přejít na obsah
Prezentace středních škol
     Jednou z akcí, kterou každoročně absolvujeme s našimi deváťáky v rámci volby povolání, je i burza středních škol. Koná se vždy na podzim ve všech okresních městech kraje, pořadatelem je Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje a Královéhradecký kraj a jejím účelem je poskytnout budoucím absolventům základních škol, ale také především jejich rodičům, ucelený přehled  o dalších možnostech vzdělávání, přehled studijních oborů, informace o dnech otevřených dveří, o vybavení jednotlivých škol, možnostech mimoškolní činnosti středních škol nejen z regionu.
    Akce nabízí návštěvníkům jak setkání se zástupci všech středních škol, tak i regionálních zaměstnavatelů. V minulých letech jsme se účastnili této akce v Náchodě, vzhledem k tomu, že prostory bývalé sokolovny nám připadaly velmi nepřehledné, vyjeli jsme letos do Trutnova, kde se akce konala v prostorách Společenského centra UFFO.
    „Naším cílem je představit na jednom místě komplexní nabídku vzdělávacích možností, ale rovněž příležitostí pro budoucí zaměstnání. Naší snahou je, aby prezentace byla co nejvíce přizpůsobena věku návštěvníků, zajímavá, poutavá a inspirativní. Mnoho vystavovatelů má připravenou interaktivní část, kde si děti mohou vyzkoušet praktické činnosti zaměřené na přiblížení jednotlivých oborů. Jako novinku připravujeme ve vybraných městech pro dopolední návštěvy školních skupin workshopy spojené s komentovanou prohlídkou výstavy. Akce každoročně navštívilo více než 20 tisíc účastníků, věříme, že podobně tomu bude i letos“, dodává Radek Zelenka, ředitel Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
     Myslím, že akce splnila svůj účel, rodiče byli informováni o možnosti navštívit  prezentaci  nejen v Trutnově, ale i v Náchodě, kde se koná 8.  a  9. listopadu, a doufám, že přístup k  výběru střední školy našich žáků bude i díky této akci zodpovědný a uvážlivý.
Návrat na obsah