Škola Meziměstí - Organizace školního rok » Organizace školního roku 2018-2019

Sledujte:

 • aktualizována rubrika "Ke stažení" aktualizované dokumenty a formuláře školy
 • aktualizováná rubrika "Organizace zájmové činnosti" informace k o zájmových kroužcích
 •  

  1.pololetí:

  03.09.2018 - 31.01.2019

  2.pololetí:

  01.02.2019 - 28.06.2019

  Pedagogické porady:

  28.11., 23.1., 9.4., 24.6.

  Rodičovské schůzky:

  27.9., 6.12., 11.4., 23.5.

  Zápis:

  24.4.

  Prázdniny:

  podzimní                   29.10. + 30.10.2018

  vánoční:                    22.12.2018 - 02.01.2019 (výučování od čtvrtka 3.1.2019)

  pololetní:                   01.02.2019

  jarní:                         04.03. - 10.03.2019

  velikonoční:              18.04.2019

  letní:                         29.06. - 01.09.2019

  Státní svátky:

  28.09.2018    Den české státnosti

  28.10.2018    Den vzniku ČR

  17.11.2018    Den boje za svobodu a demokracii

  19.04.2019    Velký pátek

  22.04.2019    Velikonoční pondělí

  01.05.2019     Svátek práce

  08.05.2019    Den osvobození

   

  Informace a přílohy pro rodiče

  přílohy: Desatero Jak vybrat školní brašnu

  Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  - § 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

  - § 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  - § 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

  - Doporučení pro rodiče:  Vzhledem k posunutí zápisu až na duben, prosím rodiče, kteří uvažují  o odkladu povinné školní docházky, objednat se na vyšetření školní zralosti v PPP Náchod ještě před zápisem. (tel. 491426036)                                                                                                                                                                                        Mgr. Lenka Bohanská

  Diskuse je pro tento článek zakázána.

  Uživatel:
  Heslo:
  Nemáte účet?