Škola Meziměstí - Různé

Rekonstrukce hlavní budovy ZŠ

V posledních letech bylo minimálně sedmkrát žádáno (Státní fond životního prostředí, Královéhradecký kraj) o dotace na zateplení naší školy a výměnu oken. Dopadla pouze dotace kraje na zateplení tělocvičny. Od října loňského roku do února letošního roku bylo zažádáno dvakrát (při poslední žádosti se jednalo o tzv. turbovýzvu = letos začít a dokončit). Výsledek dotačního řízení jsme měli vědět do konce května, ale bohužel jsme informaci dostali až koncem června. Hned se začalo konat, příprava výběrového řízení na dodavatele stavby, zadání výběrového řízení, samotné výběrové řízení, podpis smlouvy o dílo. Ale to už jsme byli na konci srpna. Při těchto řízeních je nutné dodržovat termíny dle zákona. Samotná výroba oken trvala po podepsání smlouvy další 3 týdny.  Výsledkem bylo, že jsem byl nucen vyhlásit na dobu největšího náporu prací ředitelské volno. Školu budeme mít hezčí, ušetříme na topení a nebude na vás od oken táhnout. Pro vaši informaci:  14. října podala paní starostka žádost o dotaci na zateplení zbývajících dvou školních budov. Výsledek by měl být znám do konce roku.  Ale kdo ví, jak vše stihnou na Státním fondu životního prostředí zadministrovat.

Foto: Galerie - Rekonstrukce ZŠ v obrazech

Mgr. Zdeněk Mück, ředitel ZŠ

program primární prevence

informace o programu zde!

PRO RODIČE ŠKOLÁKŮ A PŘEDŠKOLÁKŮ

Co dělat, když dítěti nejde čtení, psaní, počítání?

 

Testování žáků

Tesování žáků

Výsledky žáků jsou zveřejňovány na adrese:

https://portal.niqes.cz/vysledky

ke zviditelnění je třeba zadat přístupové kódy, které každý žák obdržel.

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?