Škola Meziměstí - Školní jídeln

Proč školní jídelna přechází pouze na vaření jednoho druhu jídla?

 

Mgr .Lenka Bohanská

ředitelka školy

Stravovací komise

Vážení rodiče,

ráda bych na naší škole zřídila stravovací komisi, která by mapovala úroveň školního stravování, kvalitu a chuť podávaných jídel ve školní jídelně a poskytovala zpětnou vazbu vedení školy, školní jídelně, zřizovateli a rodičům stravovaných žáků.

Členové komise budou mít  právo požádat zaměstnance, který vydává jídlo, o degustační porci. Návštěvy ve školní jídelně se budou účastnit vždy dva členové stravovací komise za asistence vedoucí školní jídelny.

Komise bude celkem sedmičlenná - dva zástupci rodičů žáků, kteří se stravují ve školní jídelně z 1. stupně základní školy, dva zástupci rodičů žáků, kteří se stravují ve školní jídelně z 2. stupně základní školy, dva zástupci zaměstnanců a jeden zástupce, kterého ustanoví zřizovatel školy.

Po zjištění zájmu o členství ve stravovací komisi mezi rodiči budou členové komise vybráni losem. Následně tito členové budou pozváni na první schůzku, která proběhne začátkem měsíce února a kde budou seznámeni s pravidly činnosti stravovací komise. Vždy na třídních schůzkách v září budou rodiče dotazování ohledně zájmu o členství ve stravovací komisi, ze zájemců bude opět vylosován příslušný počet členů.

Z každého pozorování komise sepíší záznam, který bude zveřejněn na webových stránkách   školy v sekci školní jídelna.

Pokud máte zájem o členství ve stravovací  komisi, kontaktujte třídního učitele vašeho dítěte nepozději do 22.1.2019.

 

V Meziměstí 16.1.2019

Mgr. Lenka Bohanská

ředitelka školy

 

Změny v systému objednávání stravování ve školní jídelně

Již máme v provozu jednoduché objednávání a odhlašování stravy pomocí internetu na stránkách

Na webu školy jsme, do hlavního menu pod položku školní jídelna, umístili odkaz na web, kde si obědy budete objednávat. Rovněž jsme odeslali na Váše emailové adresy podrobné informace:

Pokud Vám údaje do vánočních prázdnin nepřijdou nebo pokud nemáte zřízenou emailovou adresu, kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podhorskou. V záložce OBJEDNÁVKY jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek.

Zaškrtnuté políčko před názvem jídla znamená  = objednáno nebo nezaškrtnuté = neobjednáno

Na stránkách www.strava.cz máte nápovědu, jak tento systém používat. V případě nejasností můžete kontaktovat vedoucí naší školní jídelny. Doufáme, že Vám touto možností objednávání stravy ulehčíme od vašich starostí. Jídelní lístky budete mít k dispozici vždy na celý měsíc dopředu, takže budete moci během chvilky objednat stravu pro vaše dítě. Od ledna bude školní jídelna připravovat denně pouze jedno jídlo ( ve středu bude výběr ze dvou jídel). I tak tento systém využívat musíte, abyste zaškrtnutím okénka stravu dítěti objednali či neobjednali.

Prosíme zákonné zástupce, kteří nevyužívají platbu stravy přes účet, aby si tento způsob platby zřídili. Domluvte se s pí vedoucí školní jídelny. Děkujeme.

Jakékoliv dotazy rády zodpovíme.

Lenka Bohanská, ředitelka školy;  Ludmila Podhorská, vedoucí školní jídelny

Návod

Informace vedoucí školní jídejny

Rodičům žáků, kteří chtějí být informováni o uskutečněné platbě za obědy, můžeme zasílat informační mail. Je nutné pouze sdělit vedoucí jídelny mailovou adresu, na kterou bude zpráva automaticky po přijetí platby odesílána. Dále je rovněž možné obědy odhlašovat prostřednictvím mailových zpráv doručených na adresu: SJLP@seznam.cz, nejdéle však do 13:00 předešlého dne.

STRAVNÉ - změny ve vyúčtování

Úhrada stravného na bankovní účet 107-4317350277/0100, variabilní symbol přiděluje strávníkům vedoucí kuchyně.  Splatnost je vždy do 20. dne v měsíci (např. do 20. března se platí obědy na duben atd.). Měsíční záloha činí 500,-Kč pro děti do 4. třídy a 600,-Kč pro děti od 5. třídy. Vyúčtování se bude provádět vždy jednou ročně a to na konci školního roku. Na dotazy v případě nejasností odpovíme na tel.č. 491582389, nebo E-mailu SJLP@seznam.cz,

Školní jídelna

Školní jídelna

Nabízíme jedno jídlo, pouze ve dnech, kdy připravujeme sladké bezmasé jídlo, zařazujeme do jídelníčku jídla dvě. Součástí oběda je nápoj a několikrát do týdne doplněk ve formě ovoce, zeleninového salátu, moučníku nebo dezertu.

Hlavní činností je stravování žáků a zaměstnanců ZŠ Meziměstí a MŠ Vižňov.

V doplňkové činnosti  vaříme i pro cizí strávníky, kteří se mohou stravovat přímo ve ŠJ, odnášet  si oběd v jídlonosičích nebo si jej mohou nechat vozit  za poplatek od pečovatelské služby.

Vnitřní řád školní jídelny


Zřizovatel: Město Meziměstí

Vedoucí: Podhorská Ludmila                           Adresa:

Cena obědů pro žáky základní školy:   

Cena obědů pro žáky MŠ Vižňov

Cizí strávníci: 64,- Kč  

Placení obědů:

jídelní lístek

spotřební koš

Alergeny: informační seznam

 1
Uživatel:
Heslo:
Nemáte účet?

Výuka